Info media

           Vă adresăm rugămintea ca o dată ce v-ați înscris la cursurile de educație profesională, organizate de OAMGMAMR ARGEȘ, să respectați înscrierea prin participarea la curs.

           În cazul în care intervin motive obiective care împiedică participarea dumneavoastră la curs, vă rugăm să anunțati cu 48 de ore înainte pentru a permite înscrierea altui asistent medical.

          Facem această solicitare în contextul în care se constată înscrierea și neparticiparea la curs a unui număr considerabil de asistenți medicali.

 Precizăm că aceasta afectează în principal dreptul altor colegi de a participa la curs, precum și aspecte legate de eficiența și eficacitatea  alocării resurselor.

 Repetarea situației mai sus menționată poate atrage restricționarea înscrierii la cursuri pentru asistenții medicali care nu respectă această cerință.