OAMGMAMR Filiala Argeș
Stiri

AVIZ ANUAL PENTRU AUTORIZAREA EXERCITĂRII PROFESIEI DE ASISTENT MEDICAL

Vă facem cunoscută Hotărârea Consiliului Național al OAMGMAMR cu nr. 5/11.03.2020 privind eliberarea avizului anual.

Potrivit prevederilor hotărârii, avizul anual se eliberează la cerere, la data începerii activității profesionale sau în ultimul trimestru al anului în curs pentru anul următor, dacă sunt indeplinite cumulativ condițiile prevăzute de reglementările legale în vigoare:

a) asigurare de răspundere civilă pentru greșeli în activitatea profesională, valabilă pentru anul calendaristic pentru care se solicită avizul, cu respectarea sumei minime de asigurare prevazută legal pentru locul de muncă în care solicitantul exercită profesia de asistent medical/moașă;

b) plata cotizației la zi;

c) realizarea numărului minim de credite de educație profesională continuă pe anul în curs.

Membrilor OAMGMAMR care la data solicitării nu îndeplinesc condițiile prevăzute mai sus și celor care solicită avizul după data de 31 decembrie, eliberarea avizului anual se va face cu valabilitate doar de la data solicitării și a îndeplinirii tuturor cerințelor legale.

Textul integral al documentului poate fi consultat în secțiune Legislație/Hotărâri Consiliul Național.