OAMGMAMR Filiala Argeș
Stiri

IMPORTANT ! ÎN ATENȚIA ASISTENȚILOR MEDICALI DIN FARMACIILE COMUNITARE ȘI OFICINELE COMUNITARE RURALE !

Potrivit prevederilor Ordinului MS nr. 644/10.05.2021 privind activitatea de testare în farmacii comunitare și oficine comunitare rurale, utilizând teste antigenice rapide pentru diagnosticarea infecției cu SARS-CoV-2, personalul din aceste unități va fi instruit pentru desfășurarea activității de testare antigenică rapidă pentru diagnosticarea infecției cu SARS-CoV-2.

În acest sens, Colegiul Farmaciștilor din România și Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România au încheiat un protocol de colaborare pentruorganizarea instruirii personalului implicat în procesul de testare antigenică a populației, în vederea dobândirii de către participanți a cunoștințelor teoretice și practice necesare.

Potrivit Protocolului, instruirea teoretică și practică se va face exclusiv de către persoane calificate, medici epidemiologi, medici infecționiști și asistenți medicali, desemnate, după caz, de Ministerul Sănătății sau de către Direcția de Sănătate Publică. Suportul de curs este pregătit și asigurat de Ministerul Sănătății.

Cursurile sunt GRATUITE.

Calendarul organizării cursurilor de instruire și de înscriere a cursanților va fi anunțat în timp util.

Protocolulul de colaborare și Ordinul MS nr. 644/10.05.2021 pot fi accesate integral aici.

PROTOCOL DE COLABORARE privind instruirea personalului din farmaciile comunitare și oficinele comunitare rural implicat în activitatea de testare antigenică rapidă pentru diagnosticarea infecției cu SARS-CoV-2 și aprobarea procedurii de instruire.

Ordinul nr. 644/2021 privind activitatea de testare în farmacii comunitare și oficine comunitare rurale, utilizând teste antigenice rapide pentru diagnosticarea infecției cu SARS-CoV-2