OAMGMAMR Filiala Argeș
Stiri

OAMGMAMR FILIALA ARGEȘ CONTINUĂ EXCLUSIV ONLINE ACTIVITATEA DE ELIBERARE A AVIZULUI ANUAL PENTRU AUTORIZAREA EXERCITĂRII PROFESIEI DE ASISTENT MEDICAL PENTRU ANUL 2021

Având în vedere condițiile situației epidemiologice generate de pandemia COVID-19, revenim cu rugămintea de transmite online pe adresa de e-mail a filialei, oammr_arges@yahoo.com, documentele necesare eliberării avizului pentru anul 2021, pentru a prveni răspândirea infecției cu SARS-Cov2, dar primordial, pentru a proteja sănătatea dumneavoastră, cât și a personalului angajat.

În același timp, vă rugăm să alegeți aceeași modalitatea online de transmitere a documentelor pentru obținerea certificatului de membru, a adeverinței de examen/concurs, cât și pentru obținerea oricărei informații solicitate.

După verificarea cererii și a documentelor trimise de solicitant, dacă acestea îndeplinesc condițiile legale de eliberare a documentului solicitat, Filiala Argeș a OAMGMAMR va trimite documentul prin e-mail, în format pdf. Originalul documentului va putea fi ridicat de titular la o dată ulterioară, care va fi comunicată.

Documente necesare eliberării avizului anual:

– cerere tip (poate fi descărcată de pe site-ul www.oammr-arges.ro, link-ul Informatii utile/Formulare tip);

– copie a poliței de asigurare de răspundere civilă pentru greşeli în activitatea profesională (asigurare de malpraxis) valabilă pentru perioada 01.01.2021 – 31.12.2021 (se păstrează limitele aplicate şi în anul 2020).

– extras din Revisal (Raport per salariat) semnat și ștampilat de către angajator, excepție fac asistenții medicali din unitățile sanitare care virează cotizația lunar;

– copie a Certificatului de membru;

– copie a documentelor care atestă modificări ale contractului individual de muncă, după caz;

  • copie a documentului privind plata cotizației pentru anul 2021; asistenții medicali care solicită factură pentru plata cotizației, comunică datele unității sanitare pentru care se emite factura: denumire, CUI/CIF, număr ordine registrul comerțului.

– numărul mimim de 30 credite EMC cumulat în anul 2020 (se vor depune în copie doar acele certificate, diplome, atestate etc. pentru cursuri/manifestări, altele decât cele organizate de OAMGMAMR filiala Argeș).

NOTĂ: Asistenții medicali pensionari care își continuă activitatea vor depune și certificat de sănătate fizică și psihică în vederea eliberării avizului.

Plata cotizațiilor de membru se efectuează prin transfer bancar, în cuantm de 1%/lună din valoarea salariului de bază, în contul RO48BREL0002001799710100, LIBRA INTERNET BANK, Beneficiar OAMGMAMR FILIALA ARGEȘ, CIF 15466107.

Telefoane și adrese de mail utile:

Secretariat: oammrag_secretariat@yahoo.com / 0764 688 405

Avizări: oammr_arges@yahoo.com / 0755 069 220, 0764 688 405

Platformă cursuri online: oammr_arges@yahoo.com / 0755 069 220

Biroul Consiliului Județean al OAMGMAMR Filiala Argeș