OAMGMAMR Filiala Argeș
Stiri

REUNIUNE A PREȘEDINȚILOR FILIALELOR ORDINULUI ASISTENȚILOR MEDICALI ÎN ȘEDINȚA CONSILIULUI NAȚIONAL

În perioada 9-12.06.2019 s-a desfășurat ședința Consiliului Național al Ordinului Asistenților Medicali din România, la care a participat președintele filialei Argeș, Estera Stămoiu, membru al Consiliului  Național.

Ședința a fost condusă de Mircea Timofte, președinte al organizației profesionale, consilierii naționali având pe ordinea de zi subiecte de interes pentru asistenții medicali, din care enumerăm:

  1. Stadiul elaborării/revizuirii procedurilor de practică

Procesul revizuirii procedurilor de practică se află în curs, cele 330 de proceduri urmând a fi finalizate până la 8 august. Documentul revizuit va fi transmis filialelor spre consultare, urmând a fi înaintat Ministerului Sănătății pentru aprobare prin Ordin de Ministru.

  • Ordinul MEN nr. 3870/09.04.2019 de modificare a Ordinului MEN nr. 500/2014.

În urma demersurilor Ordinului Asistenților Medicali, s-a modificat actul normativ care reglementează metodologia de organizare și desfășurare a examenului de certificare a calificărilor profesionale a absolvenților învățământului postliceal, în sensul înlocuirii din Comisiile de examinare a reprezentantului Ordinului, ca vicepreședinte.

  • Analiza asupra structurii și activității comisiilor de specialitate ale OAMGMAMR

În ceea ce privește structura comisiilor de specialitate, s-a hotărât înființarea Comisiei Naționale de Asistenți Medicali Generaliști, subcomisii de specialitate, inclusiv subcomisia de gastroenterologie. S-a susținut desemnarea ca membri ai subcomisiilor/comisiilor de specialitate a asistenților medicali implicați, interesați, care au contribuit și contribuie la dezvoltarea profesiei de asistent medical.

  • Anul 2020 – Anul Internațional al Asistentului Medical

Un alt subiect abordat, Anul 2020 – Anul Internațional al Asistentului Medical, în cadrul celei de-a 72-a Adunare Mondială a Sănătății, ce a avut loc la Geneva, pentu prima dată în istorie, națiunile lumii se vor uni în celebrarea beneficiilor aduse sănătății populației globale de către asistenții medicali și moașe.

Anul 2020 va fi dedicat evidențierii sacrificiilor și contribuțiilor asistenților medicali și moașelor în domeniul sănătății. Avem oportunitatea de a demonstra cât de mult apreciem asistenții medicali și de a arăta ce pot oferi ei în plus, dacă au suportul necesar. Investiția în profesia de asistent medical va aduce o contribuție uriașă la creșterea calității asistenței medicale. Și la nivelul filialei noastre, cu peste 8.000 de asistenți medicali, anul 2020 va fi, o dată în plus, anul recunoașterii muncii asistenților medicali argeșeni, al rolului fundamental al acestora, în fiecare zi, pentru sănătatea argeșenilor.

  • Pecizări privind Programul special de revalorizare a formării inițiale de asistent medical generalist, dobândită ulterior date de 1 ianuarie 2007, pentru absolvenții învățământului postliceal.

Precizările au evidențiat necesitatea modificării Directivei 36/2005 a CE, în sensul recunoașterii automate a studiilor asistenților medicali generaliști care au absolvit programul de revalorizare.

  • Organizarea examenului de grad principal – sesiunea 2019

Examenul de grad principal în anul 2019 se va organiza la sfârșitul lunii octombrie, urmând să fie stabilit calendarul de examen în perioada următoare. Condițiile de înscriere la examen rămân aceleași, respectiv 5 ani experiență profesională până la susținerea examenului.

  • Festivitate de premiere

Președintele Mircea Timofte a înmânat diplome și distincții președinților de filială în semn de apreciere și recunoștință pentru contribuția la promovarea imaginii organizației, cu ocazia participării la evenimentul ”Provocări și perspective cu privire la profesia de asistent medical și moașă în context european și internațional”, organizat în marja reuniunii comune a medicilor șefi, asistenților medicali șefi și a dentiștilor șefi din Statele Membre ale Uniunii Europene.

  • La finalul ședinței, Președintele Mircea Timofte, a acordat membrilor Consiliului Județean al Ordinului Asistenților Medicali Argeș, ca de altfel tuturor participanților, diplome de merit pentru contribuția la acțiunea caritabilă ”Zâmbet de Copil” organizată cu ocazia Zilei Internaționale a Copilului.