16 octombrie 2021
OAMGMAMR Filiala Argeș
Titluri oficiale de calificare

Titluri oficiale de calificare de asistent medical generalist

Titluri oficiale de calificare de asistent medical generalist

a) asistent medical generalist cu studii superioare de lungă durată

  • diplomă de licenţă de asistent medical generalist

b) asistent medical generalist cu studii superioare de scurtă durată:

  • diplomă de absolvire de asistent medical generalist cu studii superioare de scurtă durată

c) asistent medical generalist cu studii postliceale şi medii:

  • atestat de echivalare de asistent medical generalist, asistent medical de medicină generală;
    diplomă de absolvire şcoală postliceală sanitară în specialitatea: asistent medical medicină generală, asistent medical generalist, eliberată de Ministerul Sănătăţii sau Ministerul Învăţământului şi Ştiinţei;
  • certificat de absolvire şcoală postliceală sanitară în specialitatea: asistent medical medicină generală, asistent medical generalist, eliberat de Ministerul Educaţiei Naţionale sau Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului;
  • certificat de competenţe profesionale eliberat de Ministerul Educaţiei şi Cercetării sau Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului;
  • diplome, certificate, alte documente care conferă competenţele profesionale de asistent medical generalist certificate de unitatea de formare, pentru care titularul şi-a început formarea anterior datei de 1 ianuarie 2007;

d) diplome, certificate, titluri sau alte dovezi de calificare de asistent medical responsabil de   îngrijiri generale, eliberate sau, după caz, recunoscute de un stat membru al Uniunii Europene, de un stat membru aparţinând Spaţiului Economic European sau de Confederaţia Elveţiană cetăţenilor acestora sau, respectiv, atestatul de echivalare emis de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, în cazul dovezilor de calificare de asistent medical generalist dobândite într-un stat terţ şi care nu au fost recunoscute de unul dintre statele membre menţionate.