20 iulie 2024
OAMGMAMR Filiala Argeș
Articole

Despre noi

Ordinul Asistenţilor Medicali Generaliști, al Moașelor si Asistenților Medicali din România (OAMGMAMR) este organizaţia profesională nonguvernamentală, apolitică, de drept public, care regrupează asistenţi medicali din România autorizaţi să practice profesiunea de asistent medical.

OAMGMAMR funcționează potrivit Legii nr. 53/2014 pentru aprobarea OUG Nr. 144 din 28 octombrie 2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical. Ordinul este organizat în conformitate cu prevederile art. 63 din Directiva 2005/36/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 7 septembrie 2005 privind recunoaşterea calificărilor profesionale, statele membre având obligaţia să transpună, să se conformeze la prevederile acesteia şi să notifice Comisiei Europene măsurile întreprinse în acest sens până la data de 20 octombrie 2007, dată de la care sunt abrogate directivele 77/452, 77/453, 80/154 şi 80/155 CE.

OAMGMAMR Filiala Arges reprezinta cheia succesului pentru dezvoltarea profesiei de asistent medical sau moasa.Rolul nostru este de a promova imaginea asistentului medical/moasei in randul societatii,de a deschide o noua etapa generatoare de eficienta si profesionalism,astfel incat calitatea ingrijirilor de sanatate si educatie medicala sa fie un etalon pentru toti asistentii medicali/moase din judetul Arges.

VIZIUNE

OAMGMAMR işi desfăşoară activitatea în baza principiului eligibilităţii şi egalităţii în drepturi a tuturor membrilor săi şi al respectului drepturilor pacientului. Ordinul Asistentilor Medicali si Moaselor din Romania are ca obiectiv oferirea de garanţii pentru societatea civilă si pentru stat, în legătură cu practicarea, la un înalt nivel profesional, a profesiei de asistent medical.

Ordinul Asistenţilor Medicali Generaliști, al Moașelor si Asistenților Medicali din România are rolul de a supraveghea exercitarea profesiei de asistent medical în sistem public sau privat, cu respectarea Codului de etică şi deontologie profesională a asistenţilor medicali şi a normelor şi standardelor profesionale.

OAMGMAMR reprezintă interesele profesionale ale asistenţilor medicali din România în relaţiile cu autorităţile şi instituţiile guvernamentale şi neguvernamentale, interne şi internaţionale.

OAMGMAMR acţionează în permanenţă pentru apărarea intereselor profesionale şi militează pentru ridicarea prestigiului profesional al asistenţilor medicali din România. OAMGMAMR are autonomie instituţională şi işi exercită atribuţiile fără posibilitatea vreunei imixtiuni extraprofesionale.

Ordinul Asistenţilor Medicali Generaliști, al Moașelor si Asistenților Medicali din România colaborează cu organizaţiile sindicale şi profesionale reprezentative din domeniu, precum şi cu alte organizaţii sindicale, profesionale, civile, etc.

Ne propunem să fim un organism de reglementare şi reprezentare eficient şi credibil, care să acționeze în acord cu principiile excelenţei, fiind continuu adaptat dinamicii schimbărilor societăţii.

MISIUNE

Cultura de calitate este susținută în cadrul organizaţiei, aceasta ducînd la îmbunătăţirea continuă a calităţii practicii şi competenţei profesioniştilor, în scopul asigurării dreptului pacienţilor la sănătate.

VALORI

Axarea pe nevoile profesionale ale membrilor OAMGMAMR

Etică

Responsabilitate

Independenţă

Integritate

Spirit de echipă

Respect pentru calitate

PRINCIPII

Munca în echipă

Profesionalism

Transparenţă

Consecvenţă

Echitate

Originalitate

Imparţialitate

Recunoaşterea meritelor

Asumarea responsabilităţilor

Îmbunătăţirea continuă a performanţelor

Atitudini constructive