20 iulie 2024
OAMGMAMR Filiala Argeș
Articole

Legislație Generală

ORDIN Nr. 4046/2018 din 29 iunie 2018 privind aprobarea Metodologiei-cadru pentru recunoaşterea parţială a studiilor absolvenţilor şcolilor sanitare postliceale, cu diplomă de bacalaureat, în vederea continuării studiilor în învăţământul superior medical, la programele de studii universitare de licenţă „Asistenţă medicală generală”

LEGEA NR 70 din 2017 pentru modificarea si completarea art. 174 din Legea educatiei nationale nr. 1/2011

ORDIN Nr. 942/2017 DIN 21 AUGUST 2017 pentru aprobarea Normelor de organizare şi desfăşurare a programelor de specializare în vederea reconversiei profesionale, precum şi în vederea dezvoltării abilităţilor profesionale pentru asistenţii medicali generalişti, moaşe şi asistenţii medicali

Modificare Art. 207 din legea nr. 95/2006

Ordonanța de urgență pentru modificarea și completarea OUG nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015,precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe.

Ordin nr. 145 din 11 februarie 2015 pentru aprobarea componenţei şi a atribuţiilor Consiliului de Etică ce funcţionează în cadrul spitalelor

Ordin nr. 146 din 11 februarie 2015 privind aprobarea implementării Mecanismului de feedback al pacientului în spitalele publice

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 

Criteriile de clasificare a spitalelor în funcţie de competenţă

 

Ordonanta nr.124 din 29 august 1998 *** Republicată privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor medicale

 

Organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii

 

Legea nr.285 din 28 decembrie 2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice

 

Legea nr. 284 din 28 decembrie 2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice

 

Securitatea şi sănătatea în muncă

 

Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice

 

Normele de supraveghere, prevenire şi control al infecţiilor nosocomiale în unităţile sanitare

 

Codul muncii – Republicat

 

Legea nr. 46 din 21 ianuarie 2003 – Legea drepturilor pacientului

 

Normele privind obţinerea specializărilor de către asistenţii medicali generalişti şi asistenţii medicali de pediatrie…

 

O.U.G. 35/2012 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul sanitar

 

O.U.G. 19/2012 privind aprobarea unor măsuri pentru recuperarea reducerilor salariale

 

Infractiuni savarsite impotriva cadrelor medicale