20 iulie 2024
OAMGMAMR Filiala Argeș
Biblioteca

Regulament de Împrumut

În vederea împrumutării cărţilor aflate în biblioteca OAMGMAMR filiala Argeș, trebuie respectată următoarea procedură:

 

1. Asistentul trebuie să fie membru al OAMGMAMR filiala Argeș – având cotizaţia plătită la zi;

2. Asistentul se va prezenta personal și va depune o Cerere de împrumut a cărții/cărților în cadrul Departamentului de Comunicare, prin care se obligă să respecte prevederile prezentului regulament şi să restituie cărţile împrumutate, la timp şi în stare bună; Tot în cadrul Departamentului de comunicare se va face și returnarea ei/lor;

3. La primul împrumut, asistentul medical va deţine cartea de identitate pe care o va prezenta o dată cu depunerea cererii;

4. Perioada de împrumut este de cel mult 2 săptămâni, cu posibilitatea de prelungire în caz de nevoie – prin prezentarea cărţii la sediu de către asistent şi prelungirea perioadei sub semnătură (nu se admite prelungire prin telefon);

5. În cazul în care asistentul medical nu returnează cartea la timp, i se va retrage dreptul de a mai împrumuta cărţi din bibliotecă;

6. Numărul maxim de cărţi împrumutate o dată este de cel mult două;

7. În cazul pierderii cărţii împrumutate, asistentul medical este obligat să o cumpere şi să o înapoieze organizaţiei;

8. Cartea împrumutată trebuie returnată în aceeaşi stare. În cazul în care este deteriorată, se vor aplica menţiunile prevăzute la punctul 7;

9. În perioadele de solicitare maximă a unui singur exemplar (ex. Înainte de examenul de grad principal), perioada de împrumut se poate reduce conform solicitărilor de împrumut.