2 octombrie 2023
OAMGMAMR Filiala Argeș
Articole

Hotărâri Consiliul Național


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stabilirea valorii minim asigurate pentru răspunderea civilă pentru greseli în activitatea profesională

 

Programul naţional de pregătire a infirmierelor  

 

Stabilirea cuantumului cotizației de membru al OAMGMAMR si a unor noi taxe incasate de la membrii OAMGMAMR  

 

Stabilirea cuantumului taxei pentru eliberare duplicate

 

Reatestarea competenței profesionale a asistenților medicali generaliști, moașelor si asistenților medicali

 

Perceperea taxei pentru procedură de reatestare a competenței profesionale a asistenților medicali generaliști, moașelor și asistenților medicali 

 

Stabilirea cuantumului cotizației de membru al OAMGMAMR

 

Adoptarea Programului National de Educatie Medicala Continua

 

Modificarea Programului National de Educatie Medicala Continua

 

Aprobarea normelor de acreditare a furnizorilor de educație medicală continuă (pentru detalii, vă rugăm accesaţi secţiunea „Formulare-tip” din cadrul acestui site)

 

Aprobarea procedurii de suspendare si de retragere a calitatii de membru al OAMGMAMR