13 iunie 2024
OAMGMAMR Filiala Argeș
Articole

Hotărâri Consiliul Național


  •  
  •  

Stabilirea valorii minim asigurate pentru răspunderea civilă pentru greseli în activitatea profesională

Programul naţional de pregătire a infirmierelor  

Stabilirea cuantumului cotizației de membru al OAMGMAMR si a unor noi taxe incasate de la membrii OAMGMAMR  

Stabilirea cuantumului taxei pentru eliberare duplicate

Reatestarea competenței profesionale a asistenților medicali generaliști, moașelor si asistenților medicali

Perceperea taxei pentru procedură de reatestare a competenței profesionale a asistenților medicali generaliști, moașelor și asistenților medicali 

Stabilirea cuantumului cotizației de membru al OAMGMAMR

Adoptarea Programului National de Educatie Medicala Continua

Modificarea Programului National de Educatie Medicala Continua

Aprobarea normelor de acreditare a furnizorilor de educație medicală continuă (pentru detalii, vă rugăm accesaţi secţiunea „Formulare-tip” din cadrul acestui site)

Aprobarea procedurii de suspendare si de retragere a calitatii de membru al OAMGMAMR