19 iulie 2024
OAMGMAMR Filiala Argeș
formulare tip

Formulare Tip

ANUNŢ!

Vă informăm că datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de OAMGMAMR Filiala Argeș, potrivit notificării nr. 11308, în conformitate cu Legea nr.677/2001, în scopul eliberării certificatelor de membru, a adeverinței care atestă onorabilitatea și moralitatea. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita dreptul de acces, de intervenție și de opoziție în condițiile prevăzute de Legea 677/2001, printr-o cerere scrisă, semnată și datată, trimisă pe adresa instituției.


1. Certificat de membru

Documente necesare inscriere

Cerere inscriere

Juramant profesional

2. Aviz anual pentru exercitarea profesiei:

Documente necesare eliberarii avizului anual

Cerere aviz

3. Parafa profesionala si Cerere eliberare adeverinta:

Cerere eliberare adeverinta pentru intocmirea parafei profesionale

4. Actualizare date personale:

Cerere de reluare a activitatii

5. Duplicat certificat de membru:

Documente necesare eliberare duplicat

Cerere duplicat certificat de membru

6. Transfer intre filiale:

Documente necesare transferului intre filiale

Cerere de transfer
7. Reatestare competente profesionale:

Documente necesare reatestare competente profesionale

Cerere reatestare

8. Adeverinta concurs:

Documente necesare eliberarii adeverintei de concurs

Cerere eliberare adeverinta de participare la concurs

9. Suspendare la cerere a calitatii de membru OAMGMAMR:

Documente necesare suspendarii la cerere a calitatii de membru OAMGMAMR

Cerere de suspendare a calitatii de membru

Cerere de intrerupere a suspendarii din calitatea de membru

10. Renuntare la calitatea de membru OAMGMAMR:

Cerere de renuntare calitate de membru

11. Inregistrare persoana fizica independenta:

Cerere eliberare aviz infiintare PFI 

12. Declaratie de neprofesare:

Declaratie de neprofesare

13. Model documente necesare pentru înscrierea candidaților la concurs ocupare posturi vacante de asistent medical (CV-model european, adeverință vechime):

– Curriculum Vitae, model comun european

– Adeverinţă eliberată de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă și în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului (anexa nr. 3-HG nr 1336/2022)