OAMGMAMR Filiala Argeș
formulare tip

Formulare Tip

ANUNŢ!

Vă informăm că datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de OAMGMAMR Filiala Argeș, potrivit notificării nr. 11308, în conformitate cu Legea nr.677/2001, în scopul eliberării certificatelor de membru, a adeverinței care atestă onorabilitatea și moralitatea. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita dreptul de acces, de intervenție și de opoziție în condițiile prevăzute de Legea 677/2001, printr-o cerere scrisă, semnată și datată, trimisă pe adresa instituției.


  •      Eliberare certificat de membru

Cerere 

Declaraţie

Anexa

  •      Avizarea certificatului de membru

Cerere

Anexa

  •      Eliberare duplicat

Cerere

  •     Actualizare bază de date

Cerere

  •     Transfer membru între filiale

Cerere I

Cerere II

  •     Reastestarea competenţelor profesionale

Cerere

  •     Suspendarea calităţii de membru

Cerere

Anexa 1 – Cerere de acreditare Furnizori EMC Persoane Fizice 

Anexa 2 – Cerere de acreditare Furnizori EMC Persoane Juridice  

Anexa 3 – Cerere de reacreditare Furnizori EMC Persoane Fizice 

Anexa 4 – Cerere de reacreditare Furnizori EMC Persoane Juridice

Anexa 5 – Fişa de evaluare a activităţii educaţionale 

Anexa 6 – Registrul Naţional al Furnizorilor EMC Persoane Juridice

         Anexa 7 – Registrul Naţional al Furnizorilor EMC Persoane Fizice

  •     Înscriere curs

Cerere