1 decembrie 2023
OAMGMAMR Filiala Argeș
Stiri

Estera STĂMOIU: ,,RESURSELE UMANE, O PRIORITATE MAJORĂ ASUMATĂ PENTRU UN SISTEM DE SĂNĂTATE PERFORMANT”

Planul Strategic Multianual pentru Dezvoltarea Resurselor Umane în Sănătate 2022-2030, propus Guvernului de Ministerul Sănătății, a fost adoptat și publicat în Monitorul Oficial.

Viziunea acestui plan corespunde viziunii OMS de a accelera progresul către acoperirea universală a serviciilor de sănătate și către îndeplinirea obiectivelor de dezvoltare durabilă prin asigurarea accesului echitabil la personal medical suficient numeric, calificat și motivat în cadrul unui sistem de sănătate performant.

Planul Strategic Multianual pentru Dezvoltarea Resurselor Umane în Sănătate 2022-2030 este  un instrument-cadru cu scopul de a permite formularea de politici de resurse umane care să asigure angajarea, retenția și dezvoltarea carierei profesionale a personalului în interiorul instituțiilor publice din sănătate.

Subiectul a fost abordat și în cadrul lucrărilor Consiliului Național al Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România (OAMGMAMR).

În mesajul său adresat participanților în deschiderea evenimentului, consilierul prezidențial pe probleme de sănătate, Diana-Loreta Păun, și-a exprimat încă o dată susținerea pentru asistenții medicali, reafirmând parteneriatul cu OAMGMAMR și apreciind constant activitatea acestei instituții. Consilierul prezindențial a făcut referire, în mod deosebit, la ”Programul de leadership în îngrijiri medicale pentru directori de îngrijiri și asistenți șefi”, derulat de OAMGMAMR, care vizează elaborarea unei analize a programelor de formare în domeniul leadershipului în asistență medicală la nivel național.

Prezent la lucrările Consiliului Național al OAMGMAMR, Ministrul Sănătății, Alexandru Rafila, declarat în toate timpurile un partener al asistenților medicali,  a avut un mesaj de susținere a asistenților medicali evidențiind rolul important pe care resursa umană îl are în sistem. În plus, Ministrul Sănătății a evidențiat suportul pentru creșterea calității pregătirii asistenților medicali prin forme de învățământ superior, dezvoltarea îngrijirilor medicale la domiciliu oferite de asistenți medicali, asigurarea unui traseu de carieră menit să crească prestigiul profesiei, consolidarea echipei asistent medical-medic.

Reprezentând unul dintre principalii piloni activi, cu rol de implementare a Planului Strategic Multianual pentru Dezvoltarea Resurselor Umane în Sănătate 2022-2030, președintele OAMGMAMR, Mircea Timofte, a precizat faptul că  acest plan are ca obiectiv acoperirea universală a serviciilor de sănătate prin asigurarea unui personal medical calificat și motivat în cadrul unui sistem de sănătate performant. Implementarea acestui plan va avea un impact pozitiv care va contribui la creșterea calității serviciilor medicale oferite, va crește prestigiul profesiei și va consolida rolul esențial al asistenților medicali în sistemul de sănătate.

       Principalele responsabilități ale OAMGMAMR cuprinse în Planul Strategic Multianual pentru Dezvoltarea Resurselor Umane în Sănătate 2022-2030 fac referire la:

– reglementarea obligativității studiilor universitare superioare pentru asistenții medicali;

 – modificarea legislației în vigoare prin instituirea obligativității diplomei de bacalaureat pentru accesul la studii postliceale pentru asistenții medicali;

 – instruirea asistenților medicali posesori ai diplomelor de studii postliceale în vederea creșterii competențelor, prin programe naționale de instruire/specializare/valorizare;

 – revizuirea ghidurilor de practică pentru asistenții medicali;

 – elaborarea unui plan de carieră pentru profesioniștii care desfășoară activitate în asistența medicală primară și creșterea capacității didactice a formatorilor;

– asigurarea cadrului legislativ a finanțării și a suportului pentru realizarea practicii independente pentru asistenții medicali în zonele rurale sau izolate;

– crearea de platforme electronice pentru informarea și schimbul de experiență între diverși profesioniști;

 – susținere financiară a educației medicale continue prin care personalul medical să fie sprijinit în participarea la evenimente, cursuri, programe de specializare cu condiția continuării activității în România;

 – asigurarea accesului gratuit online la publicații și resurse educaționale pentru personalul sanitar;

 – elaborarea de programe de educație continuă și dezvoltare profesională care să satisfacă necesitățile cadrelor medicale care își desfășoară activitatea în zonele rurale;

 – crearea politicilor salariale, de retenție și motivare de către toate autoritățile centrale, locale și instituțiile abilitate;

 – consolidarea programelor de cercetare în domeniul personalului medical și coordonarea unor astfel de programe de cercetare;

 – implementarea unui mecanism constant de feedback din partea forței de muncă din sănătate, în vederea îmbunătățirii continue a condițiilor de activitate profesională.

          Referitor la adoptarea Planul Strategic Multianual pentru Dezvoltarea Resurselor Umane în Sănătate 2022-2030, președintele OAMGMAMR Argeș, Estera Stămoiu, a declarat: ,,Cea mai mare provocare este să transpunem aceste cuvinte în fapte. Acest interes major pentru personalul sanitar este de departe cel mai bine conceptualizat, având ca numitor comun acțiunile sinergice ale tuturor factorilor de decizie implicați în gestionarea resurselor umane. Este o viziune realistă, integrată, aliniată la perspective europene. Sunt convinsă că este nu doar un vis frumos, ci este un angajament ferm concentrat pe implicare și acțiune, pe obiective concrete și măsurabile, o viziune care redă demnitatea profesiei medicale asigurându-i un viitor performant și sigur. Punerea în aplicare a acestei strategii va determina planificarea necesarului de resurse umane cât mai aproape de realitățile si provocările sistemului sanitar, îmbunătățirea calității activităților profesionale din sistemul de sănătate, precum și o formare a personalului medical bazată pe competențe și obiective clare. Asistenții medicali merită! Profesia merită! Sănătatea populației merită toate eforturile noastre! Acționând împreună putem transforma orice vis în realitate!”.