23 mai 2024
OAMGMAMR Filiala Argeș
Stiri

IMPORTANT ! ÎN ATENȚIA ASISTENȚILOR MEDICALI CARE PARTICIPĂ LA CONCURSURILE ORGANIZATE DE UNITĂȚILE SANITARE PUBLICE ÎN VEDEREA OCUPĂRII POSTURILOR VACANTE

Potrivit prevederilor HCN nr. 35/04.12.2015, cu modificărfi și completări ulterioare, pentru înscrierea asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi asistenţilor medicali la concursuri sau examene de ocupare a unor posturi vacante sau temporar vacante, dovada calităţii de membru se face în baza Certificatului de membru şi a adeverinţei pentru participare la concurs, eliberată de OAMGMAMR Filiala Argeș. Totodată, OAMGMAMR Filiala Argeș pune la dispoziția asistenților medicali, pe site-ul filialei, la rubrica Informații utile, modelul comun european curriculum vitae, aprobat prin HG nr. 1021/25.06.2004, cu modificări și completări, precum și modelul adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului. Acestea sunt prevăzute în HG nr. 1336/28.10.2022 și se depun împreună cu celelalte documente solicitate în anunțul publicat de către organizatorii concursurilor.