23 mai 2024
OAMGMAMR Filiala Argeș
Stiri Uncategorized

CU BUCURIE DE SĂRBĂTOARE SUNTEM CHEMAȚI SĂ RĂSPÂNDIM LUMINA ÎNVIERII

Cu sporită dragoste și binecuvântare, întâmpinăm Învierea Veșnicului Fiu al lui Dumnezeu, temei pentru credință, iertare, pace, împăcare, iubire, întru mântuire și Lumină!

În solemnitatea Adevărului etern și neschimbător, cu gânduri sincere, încredințez asistenților medicali argeșeni, misionari ai îngrijirii celor răniți trupește și sufletește, năzuință de sănătate, har de bunăvoință, mărinimie, încredere și speranță, în toată vremea vieții!

 Cu bucurie de sărbătoare suntem chemați să răspândim Lumina Învierii, dimpreună cu salutarea pascală: Hristos a înviat! Adevărat a înviat!

Din inimă, pentru inimile tuturor celor care lucrează pentru sănătatea semenilor,

Estera STĂMOIUPreședinte OAMGMAMR Filiala Argeș