29 septembrie 2022
OAMGMAMR Filiala Argeș
Titluri oficiale de calificare

Titluri oficiale de calificare de asistent medical/ tehnician

Titluri oficiale de calificare de asistent medical/tehnician

 a) asistent medical/tehnician cu studii superioare:

  •  diplomă de licenţă, eliberată de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului;
  • diplomă de absolvire colegiu universitar de profil, eliberată de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului

b) asistent medical/tehnician cu studii postliceale:

  • diplomă de absolvire şcoală postliceală sanitară, scoală de specializare postliceală sanitară, sau şcoală tehnică sanitară, eliberată de Ministerul Sănătăţii, Ministerul Învăţământului şi Ştiinţei/Ministerul Educaţiei Naţionale;
  • certificat de absolvire şcoală postliceală sanitară, eliberat de Ministerul Educaţiei Naţionale/Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului;
  •  atestat eliberat de Ministerul Învăţământului şi Ministerul Sănătăţii;
  •  certificat de absolvire eliberat de Ministerul Sănătăţii Publice.

c) asistent medical cu studii medii:

  • diplomă de absolvire liceu sanitar cu durata de 5 ani, eliberată de Ministerul Învăţământului şi Ştiinţei

d) diplome, certificate, titluri sau alte dovezi de calificare în unul dintre domeniile care fac obiectul de activitate al profesiei de asistent medical în România, obţinute sau, după caz, recunoscute într-un stat membru al Uniunii Europene, într-un stat membru aparţinând Spaţiului Economic European sau de Confederaţia Elveţiană, respectiv atestatul de echivalare emis de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, în cazul dovezilor de calificare dobândite într-un stat terţ şi care nu au fost recunoscute de unul dintre statele membre enumerate.