2 octombrie 2023
OAMGMAMR Filiala Argeș
Titluri oficiale de calificare

Titluri oficiale de calificare de moaşă

Titluri oficiale de calificare de moaşă

a) moaşe cu studii superioare de lungă durată:

  •  diplomă de licenţă de moaşă

b) moaşe cu studii postliceale:

  • diplomă de absolvire în specialitatea asistent medical obstetrică-ginecologie
  • certificat de absolvire în specialitatea asistent medical obstetrică-ginecologie

c) diplome, certificate, titluri sau alte dovezi de calificare de moaşă, eliberate sau, după caz, recunoscute de un stat membru al Uniunii Europene, de un stat membru aparţinând Spaţiului Economic European sau de Confederaţia Elveţiană cetăţenilor acestora sau, respectiv, atestatul de echivalare emis de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, în cazul dovezilor de calificare de moaşă într-un stat terţ şi care nu au fost recunoscute de unul dintre statele membre menţionate.